Skriv till oss!


Skicka in ditt manus


Förlag är länken författare och den övriga bokbranschen.

Förlagens uppgift är att föra ut den skrivna boken i världen så att den når läsarna genom att ansvara för finansiering, marknadsföring och distribution. 


Vi vill gärna komma i kontakt med dig som skriver - du som när en dröm om att bli utgiven författare. Du mejlar ditt manus tillsammans med ifylld mall för synopsis till:

Ett positivt antagningsbesked förutsätter att följande punkter är uppfyllda.

1.


Boken bygger på en självständig idé och tillför något nytt

2.


Boken har god kvalitet genom att den är läsvärd, sammanhållen och välskriven

3.


Den har en aktualitet som kan tänkas tilltala dagens läsare

Landa Förlag

Landa ger ut litteratur som är förankrad i den västerbottniska berättartraditionen.

Detta är ingalunda en geografisk begränsning, utan en ansats, och en känsla för berättandet som boken förmedlar. 

Det är berättelser om det vardagsnära, om lust och vedermödor och vårt förhållande till naturen.