Hem för författardrömmar

Letar du förlag?

Vi tar emot manus


Landa ger ut skönlitteratur, självbiografier och facklitteratur. Skönlitteratur omfattar allt från dramatiska deckare, realististiska romaner, fängslande feelgood, poetisk prosa till litterär lyrik så länge den uppfyller våra krav på självständighet, kvalitet och aktualitet. Berättelsen ska gripa tag i läsaren och få oss att vilja läsa vidare.


Manuset ska vara så klart att du själv anser att det kan ges ut. Om du känner att du behöver hjälp för att komma dit rekommenderar vi att du anlitar en lektör, dramaturg eller författarcoach innan du hör av dig till oss.

Du skickar in:

  • Färdigt manus (ca 60 000 - 100 000 ord beroende på genre)
  • Synoposis om 1-2 A4 som beskriver om vad boken handlar om. Den ska också ange bokens genre, dess övergripande tema och en kort beskrivning bokens två viktigaste personer.
  • Följebrev där du berättar kort om dig, varför du har skrivit boken och hur du ser på ditt framtida författarskap
  • Om du vill får du gärna använda vår mall som ersätter synopsis och följebrev


Inkomna manus delas in i tre kategorier. Ja, nej och kanske. Du får veta vilken ditt manus hamnade i och varför. Om ditt manus hamnade i ja- eller kanskekategorin får du också besked om nästa steg.


Vi hör av oss inom en vecka! 

Skrivandets hantverk


Skrivande handlar om att nedteckna en berättelse som kombinerar karaktärer, stämningar, dialog, handling, känslor, tankar, miljö m.m. För att behålla läsarens intresse är det viktigt att handlingen griper tag redan på första sidan. Berättelsen bör innehålla konflikter på flera olika plan, växla tempo, väcka frågor som läsaren vill ha svar på och engagera läsaren. 

Skapa din intrig i 5 steg


  1. Välj ett "tänk om"-koncept som kan fungera som grund för din berättelse. Förgrena konceptet genom att bygga på med ”tänk om”-frågor som följer på den förra.
  2. Definiera dina karaktärer. Vem är huvudpersonen? Vilka andra karaktärer finns i berättelsen? Vad är deras mål, motivationer och konflikter?
  3. Skapa en handling: Bygg en handling som passar in i ditt koncept. Vilka problem har huvudpersonen? Hur kommer de till uttryck? Hur hanterar huvudpersonen dem?
  4. Beskriv miljön, tiden, stämningar, motsättningar, samhällsproblem, strukturer
  5. Hitta ett tema: Vilka perspektiv och företeelser återkommer i  din berättelse?

ÄR DITT MANUS MOGET?

Skicka in det till oss för en första bedömning. Du får återkoppling inom en vecka.

På gång

Just nu händer det mycket och vi kommer snart att berätta mer!

Visa

Nya titlar

Här kommer vi att presentera de författare som ges ut i höst.

Visa

Böcker

Sommarens boktips kommer att finns här.

Visa

FÖRFATTARERBJUDANDE


Landa är ett traditionellt förlag som ansvarar för och bekostar redaktörsarbete och korrektur, omslag, framtagande av tryckt bok, ljudbok och e-bok samt lagerhållning, distribution och marknadsföring. Förlaget står alla kostnader. 


Författaren kan välja mellan en royalty om 20 procent av intäkterna eller 50 procent av intäkterna efter kostnadstäckning. 

Landa Förlag

Landa ger ut litteratur som är förankrad i den västerbottniska berättartraditionen.

Detta är ingalunda en geografisk begränsning, utan en ansats, och en känsla för berättandet som författare förmedlar genom det skrivna.

Det är berättelser om det vardagsnära, om lust och vedermödor och vårt förhållande till naturen.